Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

(Hồ Chí Minh)Chuyên viên phân tích hiệu quả kinh doanh - Data Analyst

Khối Tài chính

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 3 Years
Salary Competitive
Industry Personal and Financial Service Division, Accounting and Finance Division
Deadline to Apply 31/05/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên SHB Finance , tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp Đơn" bên trên để ứng tuyển.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước nộp đơn, check email của Bạn được gửi từ Tuyển dụng SHB Finance – Thư xác nhận ứng tuyển thành công để nắm thông tin và hướng dẫn tuyển dụng tại SHB Finance.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

Mô t Công vic

  • Phát triển, xây dựng và tự động hóa các báo cáo quản trị (Dashboard & Database) phù hợp với nhu cầu của các đơn vị kinh doanh cũng như các bộ phận quản lý của công ty.
  • Tham gia vào các dự án phát triển hệ thống, quy hoạch thông tin, phát triển quy trình nghiệp vụ của khối Tài chính.
  • Duy trì, phát triển (làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa) cơ sở dữ liệu tài chính hàng kỳ.
  • Xây dựng và lập các báo cáo đặc biệt, bất thường (Ad-hoc) theo yêu cầu của các bộ phận quản lý.
  • Tham gia vào việc phân tích các yêu cầu, các số liệu.
  • Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình… và cam kết chất lượng (SLAs).
  • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Trưởng bộ phận hoặc Trưởng phòng.

Job Requirement

Yêu Cu Công Vic

  • Có trình độ từ đại học trở lên tại các trường đại học lớn về Kinh Tế, Tài chính, Ngân hàng.
  • Có hiểu biết về các báo cáo quản trị, báo cáo ngân hàng nhà nước hoặc kế toán/kiểm toán tài chính ngân hàng. Ưu tiền người có kinh nghiệm về phân tích tài chính, phân tích kinh doanh, báo cáo quản trị trong ngân hàng, công ty tài chính hoặc các tập đoàn lớn.
  • Sử dụng thành thạo Microsoft Office (đặc biệt là Excel) & ngôn ngữ truy vấn (SQL). Biết Business Intelligence, R language hoặc VBA Macro là 1 lợi thế.
  • Tính chủ động, am hiểu các kỹ năng công nghệ ứng dụng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
  • Quan tâm đến chi tiết, cẩn thận, biết lập các báo cáo là một lợi thế.

 

People also viewed

SHB Finance Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.