Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên cao cấp Sản Phẩm Vay Tiêu Dùng/Senior Acquisition Cash Loan Product Executive

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 4 Years
Salary Negotiable
Industry Banking, Customer Service, Sales / Business Development
Deadline to Apply 10/08/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên SHB Finance , tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp Đơn" bên trên để ứng tuyển.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước nộp đơn, check email của Bạn được gửi từ Tuyển dụng SHB Finance – Thư xác nhận ứng tuyển thành công để nắm thông tin và hướng dẫn tuyển dụng tại SHB Finance.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Nghiên cứu và phát triển, tạo mới và điều chỉnh sản phẩm tín dụng qua việc nghiên cứu và khảo sát tìm hiểu thị trường để nắm bắt nhu cầu và yêu cầu của khách hàng

Researching and developing, innovating, and adjusting credit products through market research and surveys to understand the needs and requirements of customers.

2. Đưa ra đề xuất sản phẩm mới từ những khảo sát, nghiên cứu thị trường và các sản phẩm của các TCTC cùng phân khúc

Providing new product proposals based on market research, surveys, and products of similar segments in the industry.

3. Nghiên cứu, tập hợp các chỉ đạo và ý tưởng sản phẩm mới. Từ đó tính toán đánh giá mức độ khả thi và áp dụng thực hiện.Tim hiểu và xây dựng sản phẩm mới mang tính cạnh tranh và phù hợp với thị trường.

Researching and gathering directives and new product ideas, then evaluating their feasibility and implementing them. Understanding and building new competitive products that are suitable for the market

4. Biên soạn tài liệu và tham gia đào tạo/hướng dẫn, giới thiệu ban đầu sản phẩm mới.

Compiling documents and participating in training/instruction, as well as conducting initial introductions of new products.

5. Xây dựng/tham gia xây dựng, hỗ trợ triển khai chính sách, quy chế, quy định, quy trình liên quan

Building/participating in the development and supporting the implementation of policies, regulations, and procedures related to the job.

6. Phối hợp với Phòng Hỗ trợ kinh doanh lập những chương trình thúc đẩy bán hàng dành cho NVKD cũng như KH

Collaborating with the Sales Support Department to create sales promotion programs for both sales staff and customers

7. Hướng dẫn, hỗ trợ bán hàng và giải đáp các vướng mắc của các đơn vị trong hệ thống liên quan đến sản phẩm phụ trách

Providing guidance, support in sales, and addressing any issues for units within the system related to the products under responsibility.

8. Tham gia nghiên cứu, khảo sát nhu cầu sản phẩm tín dụng cá nhân trên thị trường; Tổng hợp, phân tích và đề xuất thiết kế sản phẩm phù hợp kế hoạch phát triển sản phẩm tín dụng cá nhân

Participating in researching and surveying the demand for personal credit products in the market. Consolidating, analyzing, and proposing appropriate product designs in accordance with the personal credit product development plan

9. Các công việc khác theo phân công của Trưởng bộ phận

Performing other assigned tasks by the Department Head.

Job Requirement

1.Bằng cấp:Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành kinh tế, ngân hàng, tài chính...

Qualification: Graduated from a university or higher education institution with a major in economics, banking, finance, etc.

2.Kinh nghiệm:Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu & phát triển sản phẩm tại các tổ chức tín dụng

Experience: At least 2 years of work experience in research and product development in credit organizations.

3.Ngoại ngữ, tin học:Sử dụng Tiếng Anh, sử dụng tốt các phần mềm tin học văn phòng 

Language and computer skills: Proficient in using English and office computer software.

4.Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, chính sách của đơn vịAm hiểu mục tiêu chiến lược, mô hình kinh doanh của Công ty và môi trường kinh doanh tại Việt Nam

Understanding of products, services, and policies of the organization. Understand the strategic objectives and business model of the company and the business environment in Vietnam.

People also viewed

SHB Finance Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.