Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên/chuyên viên cao cấp phân tích hiệu quả Kinh doanh

Khối Kinh doanh

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification College
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Accounting / Auditing / Tax, Banking, Customer Service, Finance / Investment, Human Resources, IT, IT - Software, Professional Job, Personal and Financial Service Division, Quality Control (QA/QC), Risk Division, Strategy and corporate development division, Securities, Sales / Business Development
Deadline to Apply 31/03/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

-Thực hiện các báo cáo kết quả hoạt động Kinh Doanh ngày, tuần, tháng, quý, năm: Doanh số, số lượng nhân sự, hiệu suất và hiệu quả kinh doanh.
-Thực hiện các báo cáo cảnh báo, projection cho hoạt động Kinh Doanh
-Hỗ trợ dữ liệu Kinh Doanh cho các đơn vị liên quan phục vụ hoạt động quản trị và vận hành đơn vị kinh doanh
-Tham gia thiết kế và xây dựng hệ thống báo cáo danh mục (MIS) thông qua các tiêu chí trọng tâm, xây dựng chỉ tiêu theo dõi, đánh giá kinh
doanh theo từng thời kì

-Lập kế hoạch Kinh Doanh từng thời kỳ: tháng, quý , năm cho Trung Tâm Kinh Doanh. Theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện/ hoàn thành qua các
thời kỳ, review Target và điều chỉnh Target theo chỉ đạo của Lãnh Đạo

-Tham gia thiết kế và xây dựng hệ thống báo cáo danh mục (MIS) thông qua các tiêu chí trọng tâm, xây dựng chỉ tiêu theo dõi, đánh giá kinh
doanh theo từng thời kì

-Khai thác dữ liệu, thực hiện các phân tích sâu về product segment, sale channel, region,...đưa ra các đánh giá nhằm tối đa hóa hiệu quả hoạt
động Kinh Doanh

-Thu thập, cung cấp những phân tích về thị trường và đối thủ nhằm đưa ra những ý kiến phát triển hoạt động kinh doanh phù hợp với thị trường
Thực hiện các báo cáo phân tích và theo dõi năng suất của Sales (Productivity)

Job Requirement

Có kiến thức về Tài chính Ngân hàng và Tín Dụng Tiêu Dùng, am hiểu mô hình hoạt 
động Kinh Doanh, Ưu tiên có kinh nghiệm Phân Tích Kinh Doanh, Tài Chính, Risk 

Kỹ năng phân tích, tính toán, thống kê và làm báo cáo 
Kỹ năng excel, powerpoint, Sql

SHB Finance Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.