Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp quản lý danh mục thẻ

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Accounting / Auditing / Tax, Banking
Deadline to Apply 28/02/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Quản lý, phân tích dữ liệu Chủ thẻ, đề xuất các chương trình bán thêm, bán chéo và các phương thức tiếp cận phù hợp đến các Chủ thẻ hiện hữu nhằm cung cấp thêm sản phẩm/dịch vụ giúp gắn kết Khách hàng và tạo thêm cơ hội gia tăng lợi nhuận

- Tham gia thực hiện các đợt thử nghiệm và đánh giá hiệu quả , đề xuất các thay đổi để cải thiện hiệu quả thu hồi nợ

-  Tham gia thực hiện các phân tích, phát triển hệ thống chiến lược Thu hồi nợ và giám sát việc thực hiện chiến lược Thu hồi nợ nhằm nâng cao hiệu quả Thu hồi nợ

- Thực hiện các công việc khác được giao bởi cấp quản lý

Job Requirement

-Có it nhất 1 năm kinh nghiêm trong lịnh vực phát triển thẻ tín dụng

- Technical skill: xây dựng báo cáo trên các công cụ Excel: Pivot table/Power table/Slicer.

- Tiếng anh giao tiếp (Đọc, hiểu , làm báo cáo...)

- Hiểu được Luồng đi hệ thống, tích hợp dữ liệu giữa thẻ và thu hồi nợ

- Từng có kinh nghiệm về set up thẻ tại các tổ chức tài chính, ngân hàng

SHB Finance Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.