Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Senior Risk Policy Specialist

Risk Division

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Risk Division
Deadline to Apply 31/05/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên SHB Finance , tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp Đơn" bên trên để ứng tuyển.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước nộp đơn, check email của Bạn được gửi từ Tuyển dụng SHB Finance – Thư xác nhận ứng tuyển thành công để nắm thông tin và hướng dẫn tuyển dụng tại SHB Finance.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Annual Leave

Job Description

 • Xác định các yêu cầu về rủi ro cho hệ thống liên quan đến hoạt động Quản Trị Rủi Ro (hệ thống khởi tạo khoản vay, Kho dữ liệu)/ Define risk requirements for Risk related systems (loan origination system, DWH).
 • Thiết lập việc xác minh dữ liệu rủi ro trên toàn bộ hệ thống/ Create risk data definitions across all systems.
 • Hợp tác với bộ phận công nghệ thông tin trong việc triển khai các hệ thống liên quan đến rủi ro/ Cooperate with IT in implementing risk related systems.
 • Thu thập các yêu cầu của người dùng để xây dựng bảng mô tả tính năng cho hệ thống khởi tạo khoản vay theo chính sách của Ban QTRR/ Writing Business Requirements Document (BRD) follow Credit Policy.
 • Tạo ra các kịch bản kiểm thử xác định người dùng UAT cho việc thử nghiệm các hệ thống rủi ro/ Create UAT scenarios for testing the risk systems.
 • Thực hiện kiểm thử trên môi trường UAT và chạy thử nghiệm dự án trước khi phát hành trên môi trường vận hành thực tế/ Perform tests on the UAT environment and soft launch before going into Production operation.
 • Xây dựng báo cáo để theo dõi, giám sát hiệu quả những dự án và công cụ đánh giá rủi ro đang sử dụng trên môi trường vận hành thực tế/ Develop reports to track and monitor the effectiveness of projects and risk assessment tools being used in the Production systerm.
 • Phối hợp với bộ phận công nghệ thông tin khắc phục lỗi phát sinh trên hệ thống trong quá trình vận hành thực tế/ Coordinate with information technology department to fix bug/issue on the system.
 • Triển khai tích hợp thẻ điểm vào bộ máy đưa ra quyết định/ Implement scorecards into the decision engine.
 • Hợp tác với đội ngũ phân tích để xây dựng báo cáo rủi ro/ Cooperate with analytical team in building risk reporting.Tham gia các dự án liên quan khác theo sự chỉ định của Quản lý trực tiếp / Participate in other relevant projects assigned by Line Manager.

Job Requirement

Trình độ chuyên môn & Kinh nghiệm

Qualification & Experience

 • Tốt nghiệp Đại học/ University degree
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực rủi ro./ At least 1 years experience in Risk area.
 • Có hiểu biết tốt về cơ sở hạ tầng rủi ro./ Good knowledge of Risk infrastructure.
 • Có kinh nghiệm trong việc xác định các yêu cầu hệ thống./ Experience in defining system requirements.
 • Có kinh nghiệm trong việc xây dựng kho dữ liệu rủi ro bao gồm xác minh dữ liệu./ Experience in building Risk data warehouse including data definitions.
 • Hiểu biết về quy trình kiểm thử và lập tài liệu kiểm thử tốt/ Good understanding of UAT process and testing documentation.
 • Có kinh nghiệm thu thập yêu cầu người dùng để đặc tả hóa thành tài liệu/ Experience in writing Business Requirements Document (BRD)
 • Kỹ năng phân tích tốt và tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong SQL và VBA./ Strong analytical skills and minimum 1 years proven proficiency in SQL and VBA.

 

Kiến thức & Kỹ năng

Knowledge & Skills

 • Thông thạo tiếng Anh./ Fluent in English.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt/ Excellent communication skills.
 • Có động cơ thúc đẩy bản thân nhằm đạt được mục tiêu/ Self-motivated and goal driven.
 • Tư duy phân tích/ Analytical thinking.
 • Kết quả và hành động theo định hướng/ Results and actions oriented.
 • Khả năng thích nghi, năng động và linh hoạt, khả năng làm việc dưới áp lực công việc cao/ Adaptable, dynamic and flexible, able to work under challenging deadlines.
 • Chăm chỉ, kiên trì, tin cậy, chính xác và trung thành/ Hardworking, persistent, highly trustworthy, accurate and loyal.
 • Làm việc theo nhóm/ Teamwork.
 • Chú ý đến chi tiết/ Pay attention to details.

People also viewed

Current Job

SHB Finance Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.