Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Data Analyst _ K.Kinh doanh ( Sale Analytic)

Khối Kinh doanh

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification College
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Sales / Business Development, Strategy and corporate development division, Securities, Professional Job, IT - Software, Personal and Financial Service Division, Customer Service, IT, Accounting / Auditing / Tax, Banking, Human Resources, Risk Division, Quality Control (QA/QC), Finance / Investment
Deadline to Apply 31/07/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên SHB Finance , tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp Đơn" bên trên để ứng tuyển.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước nộp đơn, check email của Bạn được gửi từ Tuyển dụng SHB Finance – Thư xác nhận ứng tuyển thành công để nắm thông tin và hướng dẫn tuyển dụng tại SHB Finance.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

 

-Xây dựng  hệ thống báo cáo kinh doanh dựa trên các yêu cầu được trưởng phòng đưa ra
Set up the sales reporting system based on the requirements given by managers
-Thực hiện tính toán và đối chiếu với Tài chính về hoa hồng kinh doanh và các khoản thưởng kinh doanh khác. Làm việc với mạng lưới kinh doanh và các bộ phận liên quan để giải quyết tranh chấp nếu có phát sinh
Conduct calculation and reconcile with Finance for sales commission and other sales bonuses. Work with sales network and related departments to settle disputes in results if such problem arisen
-Khai thác dữ liệu nhằm thực hiện các phân tích về danh mục sản phẩm, kênh bán hàng, hiệu suất kinh doanh và các vấn đề liên quan đồng thời đưa ra các đánh giá nhằm tối đa hóa hiệu quả hoạt động kinh doanh
Exploit data to perform analysis on product categories, sales channels, sales productivity  and other related matter then make assessments to maximize business efficiency
-Thực hiện các công việc khác được giao theo chỉ thị cấp trên khi có phát sinh
Perform other assigned tasks as directed by superiors when they arise

 

Job Requirement

Bằng cấp/ Qualification Trung cấp trở lên hoặc các ngành kinh tế có liên quan khác /Intermediate or higher or other relevant economic disciplines
 (Không xét bằng cấp khi thực hiện thuyên chuyển nội bộ hoặc thăng chức /Degrees are not considered when making internal transfers or promotions.)
Kinh nghiệm/ Experience Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm chuyên môn
Minimum of 1 years of professional experience
Ngoại ngữ/ Language Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh Trung bình.
Basic english communication skills
Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, chính sách của đơn vị/Understanding the company's products, services, and policies Có hiểu biết về các sản phẩm, dịch vụ của ngành tài chính tín dụng
Understanding of products and services of the financial industry
Năng lực, kỹ năng chuyên môn/Competencies and professional skills  
Kỹ năng phân tích, tính toán, thống kê và làm báo cáo / Analytical, calculation, statistical and reporting skills
Kỹ năng thiết lập báo cáo, quản lý dữ liệu/ Reporting and data management skills

People also viewed

SHB Finance Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.