Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Hà Nội - Chuyên viên Chính sách sản phẩm

Trung tâm thẩm định và phê duyệt

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences
Salary Negotiable
Industry Risk Division, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
Deadline to Apply 01/01/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

Phân tích, đánh giá, kiểm soát rủi ro nhằm đưa ra các chính sách rủi ro và quy định kiểm soát rủi ro cho sản phẩm phù hợp với định hướng kinh doanh.

NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM CHÍNH

 • Tham gia kiểm soát tính tuân thủ về mặt nội dung tín dụng của văn bản sản phẩm nhằm hạn chế tối đa các lỗ hổng sản phẩm và đơn giản hóa quá trình thực thi chính sách sản phẩm để sản phẩm trở nên cạnh trạnh nhưng vẫn đảm bảo tính tuân thủ.
 • Tham gia xây dựng bảng hạn mức chặn cho từng sản phẩm để kiểm soát tổng danh mục, nghĩa vụ cho vay đối với từng khách hàng và nhóm khách hàng liên quan
 • Tham gia xây dựng tiêu chí kiểm soát rủi ro áp dụng cho từng sản phẩm, chính sách phù hợp với từng phân khúc, nhu cầu của khách hàng nhưng vẫn đảm bảo việc quản lý và kiểm soát rủi ro
 • Tham gia phối hợp với các phòng ban liên quan về việc kiểm soát rủi ro các thay đổi trên hệ thống khi có sản phẩm mới, sản phẩm sửa đổi
 • Thực hiện công tác chuyên môn được giao và báo cáo nhiệm vụ cho cấp quản lý

Job Requirement

 • Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên hoặc bằng cấp tương đương chuyên ngành liên quan đến tài chính, kinh tế, ngân hàng…
 • Kinh nghiệm: Dưới 2 năm kinh nghiệm liên quan đến quản lý rủi ro, xây dựng chính sách, văn bản quản trị rủi ro

Current Job

Hà Nội - Chuyên viên Chính sách sản phẩm

Trung tâm thẩm định và phê duyệt

SHB Finance Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.