Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Hà Nội - Chuyên viên Hỗ trợ nguồn vốn

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification College
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Banking, Accounting and Finance Division
Deadline to Apply 31/07/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Cập nhật thông tin khách hàng và mở mã khách hàng trên hệ thống;
 • Soạn thảo, xác nhận Hợp đồng (qua fax, email, Swift, Reuter hoặc phương tiện giao dịch khác được SHB FC và đối tác thỏa thuận trong từng thời kỳ) trên cơ sở hồ sơ pháp lý; Phiếu giao dịch hợp lệ của Trung Tâm Nguồn Vốn.
 • Thực hiện nhập thông tin giao dịch & hạch toán giao dịch trên hệ thống trên cơ sở hồ sơ/ hợp đồng đã được phê duyệt/ký kết.
 • Thực hiện và chịu trách nhiệm trong việc nhận tiền/chuyển tiền thanh toán theo đúng quy định trên hợp đồng và phiếu giao dịch ;
 • Thực hiện thủ tục nhập/xuất kho, theo dõi các giấy tờ có giá, tài sản đảm bảo
 • Thực hiện: Phát hành, phong tỏa, giải tỏa, chuyển nhượng, cầm cố Giấy tờ có giá, … đảm bảo theo đúng quy định của Pháp luật và SHB FC.
 • Thực hiện xác nhận số dư cho Khách hàng, đơn vị có liên quan trong Công ty, đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ và cơ quan quản lý khi có yêu cầu;
 • Thực hiện theo dõi công nợ của các đối tác liên quan đến giao dịch nguồn vốn và thông báo kịp thời cho các bên liên quan;
 • Quản lý, lưu trữ hồ sơ khách hàng, hồ sơ giao dịch , chứng từ giao dịch, chứng từ hạch toán;
 • Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Job Requirement

 • Am hiểu các vấn đề về tài chính
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng
 • Hiểu biết nghiệp vụ tín dụng và quản lý tín dụng

SHB Finance Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.