Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Hà Nội - Chuyên viên Thu hồi nợ qua điện thoại

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Personal and Financial Service Division, Risk Division
Deadline to Apply 28/02/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

- Thực hiện các hoạt động thu hồi nợ qua điện thoại, bao gồm cả hoạt động nhắc nợ quá hạn.

- Phối hợp phòng ban khác có ý kiến đóng góp nhằm đảm bảo công tác Thu hồi nợ qua điện thoại hiệu quả.

- Lên kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn và báo cáo nhiệm vụ được giao cho cấp quản lý 

Job Requirement

 1. Năng lực Kiến thức, Kinh nghiệm
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên hoặc bằng cấp tương đương
 • Có kinh nghiệm là một lợi thế
 • Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
 • Hiểu biết về sản phẩm, dịch vụ tài chính tiêu dùng

      2. Năng lực, kỹ năng chuyên môn

 • Nắm rõ chiến thuật và nghiệp vụ trong công tác thu hồi nợ đã quá hạn qua điện thoại
 • Kỹ năng giao tiếp , đàm phán tốt

SHB Finance Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.