Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Hà Nội - Nhân viên điều phối thẩm định địa bàn

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Intermediate
Experiences 1 - 1 Years
Salary Negotiable
Industry Personal and Financial Service Division, Banking, Risk Division
Deadline to Apply 21/10/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Mục tiêu công việc:

 • Điều phối hồ sơ, khu vực cho nhân viên hỗ trợ địa bàn.
 • Review hồ sơ của nhân viên thẩm định địa bàn trước khi có quyết định sau cùng về kết quả thẩm định địa bàn.
 • Hỗ trợ tổng hợp kết quả làm việc của nhân viên hỗ trợ địa bàn.

Nhiệm vụ, trách nhiệm chính:

 • Chịu trách nhiệm đánh giá tính logic và hợp lý của kết quả thẩm định địa bàn đưa về.
 • Chịu trách nhiệm đánh giá rủi ro cho các hồ sơ vay theo quy định của công ty.
 • Báo cáo Trưởng nhóm/TBP khi phát hiện các trường hợp gian lận nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng, và hoặc điều tra các hành vi gian lận, lừa đảo, xâm phạm đến lợi ích và các nội quy, quy định của Công ty.
 • Lưu trữ những chứng từ kiểm tra cho việc xét duyệt với mục đích kiểm toán sau này.
 • Tham gia các dự án phát triển của trung tâm hoặc liên quan đến các phòng ban khác khi được phân công.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định hồ sơ tín dụng, đặc biệt trong mảng tài chính tiêu dùng.
 • Có khả năng phân tích và đánh giá số liệu hoạt động của cá nhân/nhóm để có điều chỉnh phù hợp với yêu cầu của trung tâm.
 • Có tư duy logic.
 • Có sự tuân thủ kỷ luật cao.
 • Khả năng giải quyết vấn đề.
 • Khả năng đánh giá và ra quyết định.

SHB Finance Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.