Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Hà Nội - Nhân viên Nhắc phí qua điện thoại

Trung tâm thẩm định và phê duyệt

Work Location Ha Noi
Job Level Entry Level
Job Type Permanent
Qualification High School / Equivalent
Experiences No Experience
Salary Negotiable
Industry Retail / Wholesale, Sales / Business Development, Customer Service, Banking, NGO / Non-Profit, Finance / Investment, Consulting
Deadline to Apply 30/04/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Thực hiện các hoạt động nhắc phí trước hạn qua điện thoại (trực tổng đài Thu hồi nợ).
 • Chịu trách nhiệm báo cáo tình hình, khả năng trả nợ của từng khách hàng cho trưởng nhóm và/hoặc theo quy định, quy trình thu hồi nợ sớm .
 • Phối hợp phòng ban khác có ý kiến đóng góp nhằm đảm bảo công tác Thu hồi nợ qua điện thoại hiệu quả.
 • Sẽ được training cụ thể khi nhận việc.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp PTTH trở lên hoặc bằng cấp tương đương.
 • Kinh nghiệm từ 3 tháng ở vị trí tương đương 
 • Đào tạo bài bản.
 • Có thể chịu được áp lực công việc.

Current Job

Hà Nội - Nhân viên Nhắc phí qua điện thoại

Trung tâm thẩm định và phê duyệt

SHB Finance Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.