Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Hà Nội - Nhân viên Quản lý khách hàng sau vay

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification High School / Equivalent
Experiences Not required
Salary Negotiable
Industry Personal and Financial Service Division, Customer Service, Banking
Deadline to Apply 31/01/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Thực hiện các hoạt động nhắc khoản vay qua điện thoại, bao gồm cả hoạt động nhắc khoản vay trước hạn cũng như quá hạn.
 • Chịu trách nhiệm báo cáo tình hình, khả năng trả khoản vay của từng khách hàng cho trưởng nhóm và/hoặc theo quy định, quy trình nhắc khoản vay;
 • Phối hợp phòng ban khác có ý kiến đóng góp nhằm đảm bảo công tác nhắc khoản vay qua điện thoại hiệu quả.
 • Lên kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn và báo cáo nhiệm vụ được giao cho cấp quản lý 

 

Job Requirement

 • Tốt nghiệp THPT
 • Không yêu cầu kinh nghiệm.
 • Hiểu biết về sản phẩm, dịch vụ tài chính tiêu dùng.
 • Nắm rõ chiến thuật và nghiệp vụ trong công tác chăm sóc khách hàng, trao đổi qua điện thoại.
 • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

SHB Finance Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.