Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Hà Nội - Trưởng bộ phận Chính sách sản phẩm

Work Location Ha Noi
Job Level Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences
Salary Negotiable
Industry Risk Division, Finance / Investment
Deadline to Apply 01/01/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

Phân tích, đánh giá, kiểm soát rủi ro nhằm đưa ra các chính sách rủi ro và quy định kiểm soát rủi ro cho sản phẩm phù hợp với định hướng kinh doanh.

NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM CHÍNH

 • Kiểm soát tính tuân thủ về mặt nội dung tín dụng của văn bản sản phẩm nhằm hạn chế tối đa các lỗ hổng sản phẩm và đơn giản hóa quá trình thực thi chính sách sản phẩm để sản phẩm trở nên cạnh trạnh nhưng vẫn đảm bảo tính tuân thủ.
 • Xây dựng bảng hạn mức chặn cho từng sản phẩm để kiểm soát tổng danh mục, nghĩa vụ cho vay đối với từng khách hàng và nhóm khách hàng liên quan
 • Xây dựng tiêu chí kiểm soát rủi ro áp dụng cho từng sản phẩm, chính sách phù hợp với từng phân khúc, nhu cầu của khách hàng nhưng vẫn đảm bảo việc quản lý và kiểm soát rủi ro
 • Phối hợp với các phòng ban liên quan về việc kiểm soát rủi ro các thay đổi trên hệ thống khi có sản phẩm mới, sản phẩm sửa đổi
 • Lên kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ của bộ phận theo chức năng nhiệm vụ được giao.
 • Tổ chức, quản lý, điều hành, phân công công việc và phân bổ nguồn lực phù hợp đối với nhân sự trong bộ phận một cách hiệu quả.
 • Phối hợp với các Đơn vị Phòng/Ban/Trung tâm liên quan thực hiện các nhiệm vụ, chức năng của bộ phận
 • Chịu trách nhiệm chung trong việc quản lý, giám sát, đào tạo và tuyển dụng nhân viên thuộc phòng bộ phận chính sách rủi ro
 • Thực hiện công tác tự đánh giá, rà soát và báo cáo thường xuyên mảng nghiệp vụ cụ thể được phân công cho Trưởng phòng và GĐ khối QTRR
 • Định kỳ tổ chức xem xét kết quả thực hiện công tác, đánh giá mức độ phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của mỗi CBNV để đề xuất các chế độ đối với cán bộ nhân viên của bộ phận như tiền lương, tiền thưởng, khen thưởng, kỷ luật…

Job Requirement

 • Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên hoặc bằng cấp tương đương chuyên ngành liên quan đến tài chính, kinh tế, ngân hàng…
 • Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm liên quan đến quản lý rủi ro, xây dựng chính sách, văn bản quản trị rủi ro

SHB Finance Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.