Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

HCM- Chuyên viên Nghiên cứu Phát triển sản phẩm

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Banking, Customer Service, Sales / Business Development
Deadline to Apply 30/12/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1.Nghiên cứu và phát triển, tạo mới và điều chỉnh sản phẩm tín dụng qua việc nghiên cứu và khảo sát tìm hiểu thị trường để nắm bắt nhu cầu và yêu cầu của khách hàng

2.Đưa ra đề xuất sản phẩm mới từ những khảo sát, nghiên cứu thị trường và các sản phẩm của các TCTC cùng phân khúc

3.Nghiên cứu, tập hợp các chỉ đạo và ý tưởng sản phẩm mới. Từ đó tính toán đánh giá mức độ khả thi và áp dụng thực hiện.Tim hiểu và xây dựng sản phẩm mới mang tính cạnh tranh và phù hợp với thị trường.

4.Biên soạn tài liệu và tham gia đào tạo/hướng dẫn, giới thiệu ban đầu sản phẩm mới.

5.Xây dựng/tham gia xây dựng, hỗ trợ triển khai chính sách, quy chế, quy định, quy trình liên quan

6.Phối hợp với Phòng Hỗ trợ kinh doanh lập những chương trình thúc đẩy bán hàng dành cho NVKD cũng như KH

7.Hướng dẫn, hỗ trợ bán hàng và giải đáp các vướng mắc của các đơn vị trong hệ thống liên quan đến sản phẩm phụ trách

8.Tham gia nghiên cứu, khảo sát nhu cầu sản phẩm tín dụng cá nhân trên thị trường; Tổng hợp, phân tích và đề xuất thiết kế sản phẩm phù hợp kế hoạch phát triển sản phẩm tín dụng cá nhân

9,Phối hợp với Phòng Marketing và truyền thông thiết kế các ấn phẩm, phương tiện truyền thông về sản phẩm

10.Các công việc khác theo phân công của Trưởng bộ phận

Job Requirement

1.Bằng cấp:Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành kinh tế, ngân hàng, tài chính

2.Kinh nghiệm:Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu & phát triển sản phẩm tại các tổ chức tín dụng

3.Ngoại ngữ, tin học:Sử dụng Tiếng Anh, sử dụng tốt các phần mềm tin học văn phòng

4.Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, chính sách của đơn vịAm hiểu mục tiêu chiến lược, mô hình kinh doanh của Công ty và môi trường kinh doanh tại Việt Nam

SHB Finance Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.