Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

HCM - Chuyên viên phân tích thu hồi nợ- Trung tâm Hỗ trợ thanh toán khoản vay

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary Competitive
Industry Banking, Risk Division, Finance / Investment
Deadline to Apply 31/05/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên SHB Finance , tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp Đơn" bên trên để ứng tuyển.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước nộp đơn, check email của Bạn được gửi từ Tuyển dụng SHB Finance – Thư xác nhận ứng tuyển thành công để nắm thông tin và hướng dẫn tuyển dụng tại SHB Finance.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Thực hiện các báo cáo định kỳ, trích xuất dữ liệu phục vụ cho công tác hỗ trợ, theo dõi và đánh giá hiệu quả của Trung Tâm
 • Xử lý số liệu báo cáo cho Trung tâm Hỗ trợ thanh toán khoản vay
 • Là đầu mối chính hỗ trợ Trung tâm trong việc hỗ trợ kiểm thử phần mềm, hỗ trợ công tác thu hồi nợ hiệu quả
 • Là đầu mối chính xây dựng, kiểm soát hệ thống các qui trình, hướng dẫn, tờ trình nhằm hỗ trợ hoạt động Thu hồi nợ rõ ràng, kịp thời và hiệu quả
 • Thực hiện các báo cáo khác theo yêu cầu của TBP và các cấp thẩm quyền

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên hoặc bằng cấp tương đương
 • Trên 2 năm kinh nghiệm
 • Hiểu biết về sản phẩm, dịch vụ tài chính tiêu dùng và các hoạt động của Trung tâm thu nợ
 • Am hiểu về vấn đề liên quan đến công tác hỗ trợ vận hành thu hồi nợ
 • Khả năng làm báo cáo, xử lý số liệu, sử dụng Microsoft Office thành thạo
 • Biết các công cụ xử lý data, phân tích dữ liệu, có khả năng viết code SQL, VBA hoặc Python
 • Có khả năng sử dụng ngoại ngữ để làm báo cáo

People also viewed

SHB Finance Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.