Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

HCM - Chuyên viên quản lý chất lượng thu hồi nợ

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Banking, Law / Legal Services, Quality Control (QA/QC)
Deadline to Apply 30/12/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Health checkup
  • Training & Development

Job Description

1.Thực hiện công tác kiểm tra cuộc gọi, đi thị trường và thực hiện chấm điểm cuộc gọi

2.Giám sát việc thực hiện và tuân thủ của các đơn vị vận hành thu hồi nợ

3.Đánh giá, phân tích chất lượng cuộc gọi thu hồi nợ

4.Đưa ra thông tin phản hồi định kỳ để nâng cao hiệu quả thu hồi nợ

5.Phối hợp với các phòng ban liên quan xây dựng các quy tắc ứng xử cho nhân viên nhằm hỗ trợ hoạt động thu hồi nợ rõ ràng, kịp thời và hiệu quả

6.Thực hiện các báo cáo về sự tuân thủ của nhân viên thu hồi nợ nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng thu hồi nợ

 

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên hoặc bằng cấp tương đương

- 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Hiểu biết về sản phẩm, dịch vụ tài chính tiêu dùng

SHB Finance Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.