Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

HCM - Chuyên viên Tuyển dụng

Khối Quản trị nguồn nhân lực

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Human Resources
Deadline to Apply 30/03/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1.Tổ chức thực hiện việc tuyển dụng cho đơn vị được phân công tuân theo các quy định, quy trình và hướng đã bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
- Xác định/ nhận yêu cầu tuyển dụng của đơn vị phụ trách;
- Đăng quảng cáo tuyển dụng (lựa chọn phương tiện, soạn thảo nội dung, theo dõi kết quả), chủ động liên hệ với các ứng viên tiềm năng để thuyết phục họ tham gia ứng tuyển;
- Thu hút, thu nhận, phân loại sàng lọc hồ sơ;
- Tổ chức phỏng vấn, tham gia phỏng vấn tổng hợp ý kiến đánh giá của HĐPV;
- Kiểm tra thông tin tham khảo ứng viên và thông tin cho người có liên quan;
- Thương thảo lương bổng, đãi ngộ, chế độ làm việc với ứng viên;
- Dự thảo phương án tuyển dụng, trình xin phê duyệt của cấp có thẩm quyền;
- Soạn thảo thư đề xuất tuyển dụng theo đúng phương án đã được duyệt;
- Làm các thủ tục liên quan đến tiếp nhận nhân viên mới
- Bàn giao hồ sơ nhân viên mới cho bộ phận hồ sơ và dữ liệu

2.Thực hiện về phát triển nguồn ứng viên, lưu trữ theo hướng dẫn và lựa chọn tuyển dụng cho các vị trí phù hợp

3.Hỗ trợ các công việc phát triển nguồn ứng viên tương lai như tham gia Hội chợ Việc làm, trao đổi cơ hội nghề nghiệp với Sinh viên,..

4.Cung cấp dữ liệu báo cáo định kỳ và đột xuất liên quan đến công việc tuyển dụng của cá nhân

5.Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng tuyển dụng, Giám đốc Khối QTNNL

Job Requirement

A.Năng lực Kiến thức, Kinh nghiệm
1 Bằng cấp

Đại học hoặc trên Đại học chuyên ngành kinh tế, Quản trị nguồn nhân lực và các chuyên ngành có liên quan khác

2 Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại các Công ty có quy mô trên 1000 nhân sự

- Có kinh nghiệm tuyển dụng những vị trí Mass, IT

B.Năng lực, kỹ năng chuyên môn
1.Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng và đánh giá hành vi ứng viên 

2.Kỹ năng tìm kiếm thông tin
 

C. Năng lực Kỹ năng mềm
C1. Năng lực cốt lõi 
1.Khả năng phục vụ và làm hài lòng khách hàng

2.Khả năng giao tiếp và truyền thông

3.Khả năng làm việc hướng tới kết quả

4.Kỹ năng đàm phán

5.Khả năng xây dựng các mối quan hệ

Current Job

HCM - Chuyên viên Tuyển dụng

Khối Quản trị nguồn nhân lực

SHB Finance Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.