Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

HCM - Trưởng phòng Phát triển đối tác

Phòng Phát triển sản phẩm

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Department Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Sales / Business Development, Personal and Financial Service Division, Banking
Deadline to Apply 28/02/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 1.Chịu trách nhiệm thiết lập và triển khai kế hoạch kinh doanh & kế hoạch nhân sự hàng năm cho phòng quản lý đối tác.

2.Chịu trách nhiệm trong việc tìm kiếm hợp tác với đối tác: kinh doanh truyền thống, đối tác bảo hiểm và đối tác cung cấp leadgen cho phòng bán hàng qua điện thoại , đối tác sản phẩm hợp tác doanh nghiệp , đối tác bán chéo 

3.Lập kế hoạch phân bổ chỉ tiêu cho từng đối tác 

4.Phối hợp cùng khối tài chính, trung tâm vận hành kinh doanh trong việc quản lý hiệu quả kinh doanh từng đối tác.

5.Giám sát đối tác thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn của SHB FC và pháp luật Việt Nam đảm bảo không làm ảnh hưởng về chất lượng dịch vụ, hình ảnh thương hiệu của công ty

6.Nghiên cứu thông tin về thị trường và đối thủ cạnh tranh để làm phân tích và báo cáo BLĐ phục vụ cho việc xây dựng, điều chỉnh các chính sách liên quan đến sản phẩm & quy trình vận hành đối tác.

7.Cập nhật các kết quả kinh doanh và đánh giá chất lượng hợp tác nhằm đưa ra các kế hoạch hành động phù hợp để gia tăng hiệu quả hợp tác với đối tác. Thực hiện đánh giá định kỳ đối tác, đưa ra các phương án cải thiện cho từng đối tác và thiết lập chỉ tiêu, thời hạn hoàn thành cho từng đối tác cam kết thực hiện với SHB FC

8.Thực hiện các công việc khác được giao theo chỉ thị cấp trên khi có phát sinh

Job Requirement

A. Năng lực Kiến thức, Kinh nghiệm
- Bằng cấp tối thiểu Đại học trở lên hoặc các ngành kinh tế có liên quan khác

- Có Kinh nghiệm: Kinh nghiệm chuyên môn: tối thiểu 5 năm. Kinh nghiệm quản lý: 1-2 năm

-Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, chính sách của đơn vị

-Có kiến thức về Tài chính Ngân hàng và Tín Dụng Tiêu Dùng, am hiểu mô hình hoạt động Kinh Doanh, Ưu tiên có kinh nghiệm Phân Tích Kinh Doanh, Tài Chính, Risk 

Current Job

HCM - Trưởng phòng Phát triển đối tác

Phòng Phát triển sản phẩm

SHB Finance Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.