Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Hồ Chí Minh - Chuyên viên/Chuyên gia Quản lý danh mục sản phẩm

Phòng Phát triển sản phẩm

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Banking, Finance / Investment, Sales / Business Development
Deadline to Apply 31/12/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Health checkup
  • Training & Development

Job Description

- Phối hợp với các phòng ban thiết lập sản phẩm lên hệ thống

- Thực hiện kiểm thử sản phẩm trước triển khai

- Đưa ra đề xuất về hệ thống vận hành sản phẩm đảm bảo phù hợp với tính năng của sản phẩm

- Phối hợp các phòng ban giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai sản phẩm mớiPhân tích đánh giá chất lượng, quảm trị danh mục sản phẩm

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ các công việc được giaoBáo cáo tiến trình và hiệu quả công việc theo đình ky cho quản lý trực tiếp

- Các công việc khác theo phân công của trưởng bộ phận

Job Requirement

- Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, chính sách của đơn vị

- Có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Biết SQL

- Kỹ năng nhạy bén, phân tích và sáng tạo trong công việc.

 

SHB Finance Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.