Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Hồ Chí Minh - Chuyên Viên Đào Tạo Kinh Doanh

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Retail / Wholesale, Insurance, Sales / Business Development, Sales and Distribution Division, Securities, Customer Service, Banking, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
Deadline to Apply 30/06/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên SHB Finance , tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp Đơn" bên trên để ứng tuyển.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước nộp đơn, check email của Bạn được gửi từ Tuyển dụng SHB Finance – Thư xác nhận ứng tuyển thành công để nắm thông tin và hướng dẫn tuyển dụng tại SHB Finance.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Nhận yêu cầu đào tạo, lên kế hoạch lớp, địa điểm đào tạo đội ngũ năm, quý, tháng theo yêu cầu của công ty

- Trực tiếp tham gia giảng dạy các lớp Hội nhập, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng quản lý và Huấn luyện (Coaching) online/ offline

- Thực hiện kiểm tra kiến thức, chấm điểm bài thi sau đào tạo, trả kết quả đào tạo

- Báo cáo về hiệu quả của đào tạo, tiến độ và chất lượng các chương trình đào tạo được triển khai tại các vùng

- Biên soạn các tài liệu đào tạo, bài thi, chương trình đố vui

- Đánh giá và đưa ra các đề xuất các biện pháp cải tiến để nâng cao chất lượng Đào tạo tại các vùng

- Hướng dẫn, đào tạo, giúp đồng nghiệp phát huy thế mạnh thông qua những kế hoạch đào tạo và phát triển dài hạn; Đưa ra những hướng dẫn, phản hồi thích hợp và giám sát việc thực hiện. 

- Tham gia test hệ thống, tham gia góp ý các hướng dẫn, sản phẩm ban hành

Job Requirement

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Có kỹ năng đứng lớp

- Có tinh thần trách nhiệm

- Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí trương đương

- Ưu tiên có kinh nghiệm sản phẩm bảo hiểm và thẻ

- Có kinh nghiệm làm MC chương trình nội bộ

People also viewed

SHB Finance Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.