Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Hồ Chí Minh - Chuyên viên phân tích chiến lược thu hồi nợ

Trung tâm thẩm định và phê duyệt

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 3 Years
Salary Competitive
Industry Banking, Risk Division, Finance / Investment
Deadline to Apply 28/02/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Tham gia thực hiện các phân tích, phát triển hệ thống chiến lược Thu hồi nợ và giám sát việc thực hiện chiến lược Thu hồi nợ nhằm nâng cao hiệu quả Thu hồi nợ

- Tham gia thực hiện các đợt thử nghiệm và đánh giá hiệu quả , đề xuất các thay đổi để cải thiện hiệu quả thu hồi nợ

- Phối hợp với bộ phận chính sách thu hồi nợ, Trung tâm thu hồi nợ thiết lập chỉ tiêu, cơ cấu thưởng kinh doanh, phân bổ và kiểm soát chi phí của Trung tâm Thu hồi nợ

- Thực hiện các công việc khác được giao bởi cấp quản lý

Job Requirement

-Có it nhất 2 năm kinh nghiêm trong lịnh vực MIS Reporting & Analytic,

- Technical skill: vững một trong các ngôn ngữ SQL/SAS/Python/R, xây dựng báo cáo trên các công cụ Excel: Pivot table/Power table/Slicer.

- Từng làm trong Collection MIS team là 1 lợi thế, 
 

Current Job

SHB Finance Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.