Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Hồ Chí Minh - Chuyên viên Phân tích Hiệu quả kinh doanh

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Banking, Professional Job, Personal and Financial Service Division, Strategy and corporate development division, Sales / Business Development
Deadline to Apply 20/10/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1.Thực hiện tính toán kết quả hoàn thành KPI của các cấp thuộc các Kênh

2.Thực hiện tính toán các số liệu phụ vụ đánh giá nhân sự demote/ promote 3Thực hiện các thống kê review cơ chế Incentive, Cơ chế đánh giá 

3.Tham gia xây dựng bộ chỉ tiêu KPI và các cơ chế đánh giá nhân sự . Hỗ trợ soạn thảo Scheme Incentive, Soạn thảo cơ chế đánh giá KPI, cơ chế đánh giá nhân sự

4.Thực hiện các báo cáo phân tích và theo dõi năng suất của Sales ( Productivity)

5.Thực hiện các phân tích về Sale Cost các Kênh , các cấp , đưa ra các đánh giá , đề xuất nhằm xây dựng cơ chế KPI hiệu quả và tối ưu

6.Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp

Job Requirement

A.Năng lực ,Kiến thức, Kinh nghiệm
1. Bằng cấp: Đại học

2. Kinh nghiệm:2 năm

3.Ngoại ngữ:Tiếng Anh

4.Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, chính sách của đơn vị. Có kiến thức về Tài chính Ngân hàng và Tín Dụng Tiêu Dùng, am hiểu mô hình hoạt động Kinh Doanh, Ưu tiên có kinh nghiệm Phân Tích Kinh Doanh, Tài Chính, Risk 

Nơi làm việc: Tầng 5, 277B Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10

 

SHB Finance Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.