Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Hồ Chí Minh - CHUYÊN VIÊN PHÊ DUYỆT

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification College
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Professional Job, Risk Division, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
Deadline to Apply 31/10/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1. Kiểm tra, đối chiếu thông tin khách hàng thông qua hồ sơ vay, gọi điện thoại, internet, và các công cụ thẩm định khác

2. Chịu trách nhiệm đánh giá rủi ro cho các hồ sơ vay, dựa vào quy trình xét duyệt tín dụng nội bộ để đưa ra đề xuất  tiếp xử lý/chấp thuận/từ chối hồ sơ khách hàng.

3. Chịu trách nhiệm phân tích khả năng tài chính của khách hàng, và đưa ra đề xuất hạn mức tín dụng đối với hồ sơ được đề xuất phê duyệt. 

4. Đảm bảo các yêu cầu về năng suất/chất lượng, và thời gian xử lý hồ sơ theo quy định của công ty

5. Báo cáo Trưởng nhóm/TBP khi phát hiện các trường hợp gian lận nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng, và hoặc điều tra các hành vi gian lận, lừa đảo, xâm phạm đến lợi ích và các nội quy, quy định của Công ty.

6.Lưu trữ những chứng từ kiểm tra cho việc xét duyệt với mục đích kiểm toán.

Job Requirement

A. Năng lực Kiến thức, Kinh nghiệm

 • Từ 4 năm kinh nghiệm chuyên môn
 • Từ 2 năm kinh nghiệm Phê duyệt
 • Hiểu chi tiết các yêu cầu của sản phẩm, dịch vụ đơn vị cung cấp

B. Năng lực, kỹ năng chuyên môn

 • Có khả năng xây dựng những quy trình, nghiệp vụ của đơn vị
 • Có kỹ năng xác minh, thẩm định hồ sơ của khách hàng qua điện thoại và qua các công cụ tra cứu hỗ trợ khác
 • Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại

 

 

SHB Finance Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.