Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Hồ Chí Minh -Chuyên Viên Quản Lý Hợp Đồng Đối Tác và Tối Ưu Hóa Quy Trình ( Admin)

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Professional Job, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 30/06/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên SHB Finance , tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp Đơn" bên trên để ứng tuyển.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước nộp đơn, check email của Bạn được gửi từ Tuyển dụng SHB Finance – Thư xác nhận ứng tuyển thành công để nắm thông tin và hướng dẫn tuyển dụng tại SHB Finance.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Job Benefit

  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Annual Leave

Job Description

1.Thực hiện hoàn thiện các thủ tục, các bước quy trình đóng mở POS theo từng dự án Auto Loan
Taking the main responsibility to complete the procedures and steps of the POS opening and closing process according to each Auto Loan project

2.Là đầu mối giải đáp các đơn vị đối với các vấn đề liên quan đến quy định, hệ thống mở POS, …
Answer and solve problems about regulations, POS systems

3.Thực hiện báo cáo đóng/mở các điểm giới thiệu dịch vụ theo SBV theo qui định
Implementing the reports POS opening/closing as SBV requirement

4.Hỗ trợ xử lý khiếu nại/thắc mắc với đối tác/cửa hàng kênh TW
Taking the main responsibility to solve issue/complaint for TW channel

5.Thực hiện tương tác các phòng ban nội bộ công ty liên quan đến vận hành dự án
Coordinating with internal departments on operations. 

6.Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của quản lý trực tiếp và các cấp thẩm quyền /Make reports at the request of direct managers and competent authorities

Job Requirement

A.Năng lực Kiến thức, Kinh nghiệm/ Knowledge, Experience
1. Bằng cấp/ Qualification: Cao đẳng trở lên hoặc các ngành kinh tế có liên quan khác /Intermediate or higher or other relevant economic disciplines

2. Kinh nghiệm/ Experience: Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm chuyên môn/ At least 1 years of specialized expeirence

3.Ngoại ngữ/ Language: Tiếng anh giao tiếp căn bản hoặc Toeic dưới 255 hoặc bằng cấp tương đương
Basic english communication or Toeic < 255 or equivalent degree

4.Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, chính sách của đơn vị/Understanding the company's products, services, and policies: Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành tài chính
Prioritize experience in the financial sector

People also viewed

SHB Finance Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.