Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Hồ Chí Minh-Giám sát Thu hồi nợ qua điện thoại

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Law / Legal Services, Banking, Risk Division, Finance / Investment
Deadline to Apply 31/10/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Giám sát các Trưởng nhóm thu hồi nợ qua điện thoại (5-7 team) và các bạn Thu hồi nợ qua điện thoại để đảm bảo thu hồi nợ đúng hạn, hiệu quả, đạt chỉ tiêu công việc đề ra
- Đưa ra các giải pháp thu hồi nợ hiệu quả
- Sắp xếp lịch làm việc
- Làm báo cáo định kỳ tình hình thu hồi nợ của Team
- Thống kê, phân tích, đánh giá chất lượng thu hồi nợ
- Phối hợp với các team khác để giải quyết các vấn đề khi cần thiết
- Các công việc khác được phân công bởi quản lý trực tiếp

Job Requirement

-Tốt nghiệp Đại học trở lên ưu tiên chuyên ngành tài chính ngân hàng

-Kinh nghiệm 1 năm trở lên cho vị trí ứng tuyển

SHB Finance Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.