Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh - Trưởng nhóm bán hàng trực tiếp

Work Location Ho Chi Minh, Long An, Tay Ninh
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Experiences 2 - 3 Years
Salary Competitive
Industry Sales / Business Development, Banking, Consulting
Deadline to Apply 30/09/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Annual Leave

Job Description

 • Xây dựng và triển khai các kế hoạch hoạt động của nhóm gắn liền với kế hoạch & mục tiêu chung của phòng
 • Tham mưu và tham gia trong việc quản lý, điều hành hệ thống, xây dựng các chính sách, quy trình, quy định, hướng dẫn trong phạm vi hoạt động của nhóm
 • Quản lý định hướng cho đội ngũ nhân viên trong công việc hàng ngày, hoạch định nguồn lực, tuyển dụng, đào tạo, thực hiện quản lý hiệu suất làm việc của các cá nhân theo quy trình & quy định của SHBF nhằm góp phần giúp các nhân viên đạt được các mục tiêu và hiệu suất đã đề ra
 • Phân công, đôn đốc các thành viên thuộc nhóm thực hiện công việc được giao và trực tiếp tiếp nhận báo cáo và tiến trình, hiệu quả công việc cũng như giám sát việc thực hiện phương án, kế hoạch nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng.
 • Liên tục đo lường hiệu quả của việc triển khai các kế hoạch, điều chỉnh và thực thi các hành động cần thiết để nâng cao hiệu quả khi cần thiết
 • Đảm bảo tính hiệu quả, kịp thời, minh bạch và thống nhất của các chính sách, quy trình, quy định và hệ thống liên quan đến hoạt động của nhóm.
 • Đảm bảo tính hiệu quả, kịp thời, minh bạch và thống nhất của các chính sách, quy trình, quy định và hệ thống liên quan đến hoạt động của nhóm.
 • Đánh giá hiệu quả làm việc của các nhân viên trong nhóm
 • Thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với các CBNV để thảo luận và tiến độ triển khai các mục tiêu, công việc và những rào cản tác động đến hiệu suất nhằm mục tiêu quản lý kết quả công việc.
 • Chịu trách nhiệm phân công công việc cho các thành viên trong nhóm báo cáo trực tiếp cho vị trí công việc này và thực hiện theo dõi, rà soát kết quả nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng
 • Chịu trách nhiệm ra các quyết định trong phạm vi và quyền hạn.
 • 1. Phát triển nhân viên (Huấn luyện, Tư vấn, Động viên), phối hợp với Phòng Nhân sự trong việc các nhu cầu đào tạo phù hợp cho đội ngũ nhân viên
 • Sẵn sàng ứng dụng cái mới và quản lý sự thay đổi
 • Đề xuất các ý tưởng nhằm cải tiến quy trình hoạt động, nâng cao hiệu quả công việc
 • Thường xuyên gặp gỡ trao đổi với các đơn vị khác trong đơn vị để thảo luận về tiến độ triền khai các mục tiêu, công việc và những rào cản tác động đến hiệu suất nhằm mục tiêu quản lý kết quả công việc.
 • Giám sát việc tìm kiếm và bán các sản phẩm của Khối cho KH có nhu cầu vay tiền tiêu dùng (mua xe máy, kim khí điện máy, vay tiền mặt), vay kinh doanh.
 • Triển khai các chương trình tiếp thị/ các giải pháp thúc đẩy phát triển thị phần.
 • Triền khai các chương trình chăm sóc khách hàng do SHB FC tổ chức
 • Giám sát việc thực hiện quy định/ hướng dẫn về chất lượng dịch vụ, hình ảnh thương hiệu, các quy định chung của SHB FC và pháp luật Việt Nam

Job Requirement

 • Tốt nghiệp trung cấp các ngành kinh tế, tài chính tín dụng, ngoại thương, maketing, các ngành liên quan hoặc tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành khác.
 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
 • Hiểu biết về sản phẩm, dịch vụ tài chính tiêu dùng
 • Có kiến thức về đối thủ cạnh tranh.
 • Khả năng giao tiếp.
 • Kỹ năng đàm phán .
 • Độ liêm trực trong công việc 

SHB Finance Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.