Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Hồ Chí Minh-Nhân viên Kiểm tra hồ sơ - HĐ Cộng tác viên

Trung tâm thẩm định và phê duyệt

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Intermediate
Experiences No Experience
Salary Negotiable
Industry Personal and Financial Service Division, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 29/09/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

  • Incentive bonus
  • Training & Development

Job Description

Kiểm tra, đối chiếu thông tin khách hàng thông qua hồ sơ vay, gọi điện thoại, internet, và các công cụ thẩm định khác
- Chịu trách nhiệm đánh giá rủi ro cho các hồ sơ vay, dựa vào quy trình xét duyệt tín dụng nội bộ để đưa ra đề xuất  tiếp xử lý/chấp thuận/từ chối hồ sơ khách hàng.
- Chịu trách nhiệm phân tích khả năng tài chính của khách hàng, và đưa ra đề xuất hạn mức tín dụng đối với hồ sơ được đề xuất phê duyệt. 
- Đảm bảo các yêu cầu về năng suất/chất lượng, và thời gian xử lý hồ sơ theo quy định của công ty

Job Requirement

1. Năng lực Kiến thức, Kinh nghiệm
- Bằng cấp: Tối thiểu Trung cấp chuyên ngành Kinh tế/Tài chính/Ngân hang
- Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định hồ sơ tín dụng, đặc biệt trong mảng tài chính tiêu dùng.
- Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, chính sách của đơn vị: Hiểu chi tiết các yêu cầu của sản phẩm, dịch vụ đơn vị cung cấp. Có khả năng đề xuất ý kiến cải tiến sản phẩm, dịch vụ của đơn vị. Có khả năng giải thích lý do phải thực hiện các bước trong quy trình.
2. Năng lực, kỹ năng chuyên môn
- Kiểm tra hồ sơ khách hang
- Phân tích và đánh giá số liệu hoạt động của cá nhân/nhóm để có điều chỉnh phù hợp với yêu cầu của trung tâm
Thời gian làm việc: giờ hành chính (có thể thay đổi theo tính chất công việc)

Current Job

SHB Finance Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.