Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Hồ Chí Minh - Trưởng bộ phận Chiến lược Thu hồi nợ

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Sales / Business Development, Strategy and corporate development division, Professional Job, Personal and Financial Service Division, Banking, Risk Division
Deadline to Apply 31/12/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

A.MỤC TIÊU CÔNG VIỆC 
-Xây dựng chiến lược Thu hồi nợ linh hoạt phù hợp với từng phân khúc, nhóm KH nhằm nâng cao hiệu quả Thu hồi nợ
-Là đầu mối chính làm việc với các phòng ban liên quan (Trung tâm thu hồi nợ, IT, vận hành, ..) kiểm soát hệ thống chiến lược , đảm bảo các hoạt động đúng đắn, phù hợp với yêu cầu của chiến lược Thu hồi nợ từng thời kỳ

B.NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM CHÍNH
-Thực hiện các phân tích chuyên sâu, phát triển hệ thống chiến lược Thu hồi nợ và giám sát việc thực hiện chiến lược Thu hồi nợ nhằm nâng cao hiệu quả Thu hồi nợ

-Phối hợp với bộ phận chính sách thu hồi nợ, Trung tâm thu hồi nợ thiết lập chỉ tiêu, cơ cấu thưởng kinh doanh, phân bổ và kiểm soát chi phí của Trung tâm Thu hồi nợ

-Lên kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ của bộ phận theo chức năng nhiệm vụ được giao.

-Tổ chức, quản lý, điều hành, phân công công việc và phân bổ nguồn lực phù hợp đối với nhân sự trong bộ phận một cách hiệu quả. 

-Phối hợp với các Đơn vị Phòng/Ban/Trung tâm liên quan thực hiện các nhiệm vụ, chức năng của bộ phận

-Chịu trách nhiệm chung trong việc quản lý, giám sát, đào tạo và tuyển dụng nhân viên thuộc bộ phận

-Thực hiện công tác tự đánh giá, rà soát và báo cáo thường xuyên mảng nghiệp vụ cụ thể được phân công cho Trưởng phòng và GĐ khối QTRR

-Định kỳ tổ chức xem xét kết quả thực hiện công tác, đánh giá mức độ phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của mỗi CBNV để đề xuất các chế độ đối với cán bộ nhân viên của bộ phận như tiền lương, tiền thưởng, khen thưởng, kỷ luật…

Job Requirement

A. Yêu cầu công việc:

-Tốt nghiệp Đại học trở lên hoặc bằng cấp tương đương

-Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm

 -Toeic trên 550

-Am hiểu sản phẩm, dịch vụ tài chính tiêu dùng

B. Năng lực, kỹ năng chuyên môn
1.Nắm rõ chiến thuật và nghiệp vụ trong công tác thu hồi nợ (các chỉ số đo lường hiệu quả, hệ thống phần mềm, …)

2.Kỹ năng phân tích ,báo cáo và hoạch định
3.Am hiểu về vấn đề liên quan đến hệ thống quản lý khoản vay,phân khúc khách hàng 

C. Năng lực Kỹ năng mềm
C1. Năng lực cốt lõi 
1.Khả năng phân tích và định lượng

2.Khả năng làm việc hướng tới  kết quả

3.Khả năng tư duy logic

4.Tinh thần trách nhiệm

C2. Năng lực kỹ quản lý, lãnh đạo 
1.Khả năng giải quyết vấn đề

2.Khả năng lập kế hoạch và tổ chức

3.Khả năng phát triển con người

4.Khả năng đánh giá và ra quyết định

+ Nơi làm việc: Tầng 3, 28-34 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, quận 1

 

SHB Finance Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.