Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Hồ Chí Minh-Trưởng nhóm Quản lý khách hàng sau vay - thu hồi nợ

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 Years
Salary Negotiable
Industry Personal and Financial Service Division
Deadline to Apply 30/09/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Quản lý, giám sát, lập kế hoạch & thực hiện công tác thu hồi nợ các khoản nợ trước hạn và trong hạn do nhóm đang quản lý một cách hiệu quả và đáp ứng được chỉ tiêu thu nợ đề ra hàng tháng, hàng quí và hàng năm.
 • Hỗ trợ, chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức, tham gia các chương trình đào tạo giúp tăng tỉ lệ thu hồi nợ và hướng dẫn các kỹ năng liên quan.
 • Phối hợp phòng ban khác có ý kiến đóng góp nhằm đảm bảo công tác Thu hồi nợ qua điện thoại hiệu quả.
 • Kịp thời báo cáo các trường hợp/cá nhân liên quan thiếu trung thực, có dấu hiệu sai phạm, không tuân thủ các quy định.
 • Tổ chức, quản lý, điều hành, phân công công việc và phân bổ nguồn lực phù hợp đối với nhân sự trong nhóm một cách hiệu quả. 

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên hoặc bằng cấp tương đương.
 • Trên 1.5 năm kinh nghiệm.
 • Hiểu biết về sản phẩm, dịch vụ tài chính tiêu dùng.
 • Nắm rõ chiến thuật và nghiệp vụ trong công tác thu hồi nợ qua điện thoại.
 • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

SHB Finance Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.