Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Toàn quốc - Chuyên viên thu hồi nợ pháp lý

Work Location Nationwide
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 - 4 Years
Salary 8,000,000 - 20,000,000 VND
Industry Legal Division, Strategy and corporate development division, Personal and Financial Service Division, Law / Legal Services, Banking, Risk Division, Finance / Investment
Deadline to Apply Unlimited
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Tham gia thực hiện các hoạt động thu hồi nợ có sử dụng các biện pháp Pháp lý. Bao gồm các hoạt động quản lý , hợp tác với các văn phòng pháp lý thuê ngoài được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực Thu hồi nợ.

- Phối hợp phòng/ ban khác trong TTTHN và các đơn vị có liên quan (theo phân công) có ý kiến đóng góp nhằm đảm bảo công tác Thu hồi nợ Pháp lý được hiệu quả.

- Đảm bảo công tác Thu hồi nợ pháp lý trong khuôn khổ pháp luật và phù hợp , tuân thủ các qui định chung của toàn hệ thống

- Lên kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn và báo cáo nhiệm vụ được giao cho cho Trưởng Bộ phận Thu hồi nợ pháp lý, Giám đốc TT THN.

- Tham gia xây dựng quy trình, quy chế, văn bản pháp lý thuộc chức năng, nhiệm vụ của TT THN theo phân công của Giám đốc TT THN, Trưởng Bộ phận THN pháp lý

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân giao theo sự chỉ đạo của Trưởng Bộ phận, Giám đốc TT THN.

Job Requirement

- Kỹ năng đàm phán

- Tinh thần trách nhiệm

- Mức độ liêm trực trong công việc

- Khả năng tuân thủ kỷ luật

SHB Finance Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.