Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Unit Head of Risk Policy

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 5 - 6 Years
Salary Negotiable
Industry Risk Division
Deadline to Apply 31/05/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên SHB Finance , tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp Đơn" bên trên để ứng tuyển.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước nộp đơn, check email của Bạn được gửi từ Tuyển dụng SHB Finance – Thư xác nhận ứng tuyển thành công để nắm thông tin và hướng dẫn tuyển dụng tại SHB Finance.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Annual Leave

Job Description

 • Quản lý kiểm tra các hệ thống rủi ro/ Manage testing of Risk systems.
 • Quản lý/ thay đổi các chiến lược rủi ro trong hệ thống khởi tạo khoản vay/ Manager/change risk strategies in Loan origination system.
 • Giám sát, phân tích và góp phần cải thiện quy trình thẩm định trên hệ thống/ Monitor, analyze and improve underwriting processes in system.
 • Phát triển các chiến lược tối ưu hóa và tự động hóa các quy trình đánh giá rủi ro/ Develop optimization and automation strategies of risk assessment processes.
 • Xác định các yêu cầu về rủi ro cho hệ thống liên quan đến Phòng Chính Sách Tín Dụng (hệ thống khởi tạo khoản vay, Kho dữ liệu)/ Define risk requirements for Risk related systems (loan origination system).
 • Hợp tác với bộ phận công nghệ thông tin trong việc triển khai các hệ thống liên quan đến rủi ro/ Cooperate with IT in implementing risk related systems.
 • Làm việc với các đối tác cung cấp dịch vụ chấm điểm, dịch vụ đánh giá rủi ro và hệ thống ra quyết định cho vay để triển khai tích hợp vào hệ thống khởi tạo khoản vay/ Work with the partners providing scoring services, risk assessment services and Decision engine systems to implement integration into the LOS system.
 • Phối hợp với các phòng ban liên quan để triển khai các dự án cần tích hợp với hệ thống khởi tạo khoản vay/ Coordinate with relevant departments (Product, Sales, Marketing, Collection, IT, ...) to implement projects that need to be integrated with the LOS system.
 • Triển khai kiểm thử trên môi trường UAT và chạy thử nghiệm dự án trước khi phát hành trên môi trường vận hành thực tế/ Perform tests on the UAT environment and soft launch before going into Production operation.
 • Xây dựng báo cáo để theo dõi, giám sát hiệu quả những dự án và công cụ đánh giá rủi ro đang sử dụng trên môi trường vận hành thực tế/ Develop reports to track and monitor the effectiveness of projects and risk assessment tools being used in the Production systerm.
 • Phối hợp với bộ phận công nghệ thông tin khắc phục lỗi phát sinh trên hệ thống trong quá trình vận hành thực tế/ Coordinate with information technology department to fix bug/issue on the system.
 • Thiết lập việc xác minh dữ liệu rủi ro trên toàn bộ hệ thống/ Create risk data definitions across all systems.
 • Tham gia các dự án liên quan khác theo sự chỉ định của Quản lý trực tiếp / Participate in other relevant projects assigned by Line Manager.

Job Requirement

Trình độ chuyên môn & Kinh nghiệm

Qualification & Experience

 • Tốt nghiệp Đại học/ University degree
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực rủi ro./ At least 5 years experience in Risk area.
 • Có hiểu biết tốt về cơ sở hạ tầng rủi ro./ Good knowledge of Risk infrastructure.
 • Có kinh nghiệm trong việc xác định các yêu cầu hệ thống./ Experience in defining system requirements.
 • Có kinh nghiệm quản lý và triển khai dự án/ Experience in project management and implementation.
 • Có kinh nghiệm xác định rủi ro và các vấn đề tiềm ẩn trong phân tích quy trình vận hành của hệ thống/ Experience in identifying risk and potential issues through conducting gap analysis, understanding and reviewing criteria.
 • Có kinh nghiệm sắp xếp và điều phối công việc để triển khai nhiều dự án trong cùng một giai đoạn/ Experience in working on multiple projects at one time.
 • Có kinh nghiệm trong việc triển khai kiểm thử hệ thống/ Experience in credit system UAT testing
 • Có kinh nghiệm trong việc xây dựng kho dữ liệu rủi ro bao gồm xác minh dữ liệu./ Experience in building Risk data warehouse including data definitions.
 • Kỹ năng phân tích tốt và tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong SQL và VBA./ Strong analytical skills and minimum 3 years proven proficiency in SQL and VBA.

 

Kiến thức & Kỹ năng

Knowledge & Skills

 • Thông thạo tiếng Anh./ Fluent in English.
 • Am hiểu các dịch vụ, quy trình và sản phẩm của ngành tài chính tiêu dùng/ Good understanding of consumer finance services, processes and products.
 • Hiểu rõ về quy trình quản lý Rủi ro và Gian lận/ Strong understanding of Risk và Fraud  processes
 • Kỹ năng giao tiếp tốt/ Excellent communication skills.
 • Có động cơ thúc đẩy bản thân nhằm đạt được mục tiêu/ Self-motivated and goal driven.
 • Tư duy phân tích/ Analytical thinking.
 • Kết quả và hành động theo định hướng/ Results and actions oriented.
 • Khả năng thích nghi, năng động và linh hoạt, khả năng làm việc dưới áp lực công việc cao/ Adaptable, dynamic and flexible, able to work under challenging deadlines.
 • Chăm chỉ, kiên trì, tin cậy, chính xác và trung thành/ Hardworking, persistent, highly trustworthy, accurate and loyal.
 • Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm/ Ability to work on own initiative and also as team member.
 • Chú ý đến chi tiết/ Pay attention to details.

People also viewed

SHB Finance Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.