Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Hà Nội - Senior Java Software Engineer/Developer

Nơi Làm Việc Hà Nội
Cấp Bậc Nhân viên
Hình Thức Nhân viên chính thức
Bằng Cấp Đại học
Kinh Nghiệm 2 - 3 Năm
Mức Lương Lương thỏa thuận
Ngành nghề CNTT - Phần mềm, Ngân hàng, Tài chính / Đầu tư
Hạn Chót Nhận Hồ Sơ 30/04/2024
Chia sẻ Facebook Linkedin Twitter Lưu việc làm này

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên SHB Finance , tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp Đơn" bên trên để ứng tuyển.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước nộp đơn, check email của Bạn được gửi từ Tuyển dụng SHB Finance – Thư xác nhận ứng tuyển thành công để nắm thông tin và hướng dẫn tuyển dụng tại SHB Finance.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc

#Job Summary

We are seeking a highly skilled and motivated Senior Java Developer to join our functional teams dedicated to developing a cutting-edge platform and applications for banking systems. As a Senior Java Developer, you will take a leadership role in the design and development of high-performance Java applications, contribute to the entire software development lifecycle, and play a pivotal role in delivering scalable and high-quality software solutions.

#Key Responsibilities

 • Lead Development Efforts: Lead and mentor cross-functional teams, including software architects, product owners, and UI/UX designers, in the design and development of Java applications.
 • Advanced Coding: Design and implement advanced, efficient, and reliable Java code, ensuring top-notch performance and security for online banking services.
 • Code Reviews: Conduct and oversee code reviews to maintain and enhance code quality, adherence to coding standards, and the overall quality of the codebase.
 • Troubleshooting and Defect Resolution: Take the lead in debugging, troubleshooting, and resolving complex software defects and issues, ensuring the reliability and robustness of applications.
 • Innovative Solutions: Actively participate in requirements analysis and software design discussions, bringing innovative solutions and industry best practices to the table.
 • Documentation Leadership: Develop and maintain comprehensive technical documentation for reference and reporting, setting high standards for documentation within the team.
 • Optimization and Enhancement: Drive efforts to optimize and enhance existing applications and systems, maximizing their performance and efficiency.
 • Stay at the Forefront: Keep the team informed and updated on the latest Java and related technology trends, best practices, and industry standards.
 • Collaborative Development: Collaborate with other developers to build scalable and efficient software solutions, fostering a culture of teamwork and innovation.
 • Full Lifecycle Contribution: Contribute to the entire software development lifecycle, from conceptualization and design to testing, deployment, and ongoing support, ensuring the success of online banking services.

Yêu Cầu Công Việc

#Qualifications

 • Bachelor's degree in Computer Science, Software Engineering, or a related field.
 • At least 3+ year of experience as a Java Developer with good experience in java application and service development.
 • Extensive experience as a Java Developer with a robust portfolio of Java-based projects, showcasing your expertise.
 • In-depth understanding of software development principles, object-oriented programming, clean code mindset, and advanced Java best practices.
 • In-dept understanding of design patterns (e.g: Gang of Four - GoF, AOP), SOLID principle, 3-layers architecture, opinion or clean architecture, microservices architecture.
 • Proficiency in Java, Java EE, and related technologies (Spring, Hibernate, JPA, etc.), capable of handling multi-threading problems, including the ability to write reusable Java libraries.
 • In-dept understanding of message broker, queue, streaming communication and transportation, for example RabbitMQ, Kafka, and other similarity.
 • Strong experience in database design and SQL (e.g., MySQL, PostgreSQL, Oracle).
 • Strong experience in application/service communication protocols including Restful, gRPC (and other RPC protocols), OpenAPI, GaphSQL.
 • Experience in web application development, including HTML, CSS, and JavaScript.
 • Proven experience in software testing, debugging, and effective troubleshooting processes.
 • Exceptional problem-solving skills, attention to detail, and a passion for delivering high-quality software.
 • Outstanding communication and teamwork skills to lead and collaborate effectively with cross-functional teams.
 • Proven ability to thrive in an agile development environment.
 • Knowledge of containerization and orchestration technologies (e.g., Docker, Kubernetes)
 • Proficiency in version control systems (e.g., Git).
 • Proficiency participate in Agile meetings (stand-ups, planning, reviews, etc.) to understand user stories, acceptance criteria, and provide testing feedback within Agile sprint teams.
 • Business proficient level of English (TOEIC, IELTS certificates or equivalent) to attend meetings with non Vietnamese stakeholders, provide support to applications, help team to take the best decision and document your work.

#Preferred Skills

 • Knowledge of mobile development frameworks (e.g., Native Android/iOS, Flutter, ReactJS).
 • Experience with front-end development frameworks (e.g., Angular, React).
 • Familiarity with cloud platforms and services (e.g., AWS, Azure)

Mọi Người Cũng Xem

Gia nhập cùng SHB Finance

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

Kết nối với SHB Finance

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.