Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

HCMC - Enterprise Architect

Trung tâm Công nghệ

Nơi Làm Việc Hồ Chí Minh
Cấp Bậc Quản lý
Hình Thức Nhân viên chính thức
Bằng Cấp Không có bằng cấp
Kinh Nghiệm 5 - 8 Năm
Mức Lương Lương thỏa thuận
Ngành nghề Ngân hàng, Tài chính / Đầu tư, CNTT - Phần cứng / Mạng, IT, CNTT - Phần mềm
Hạn Chót Nhận Hồ Sơ 10/08/2024
Chia sẻ Facebook Linkedin Twitter Lưu việc làm này

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên SHB Finance , tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp Đơn" bên trên để ứng tuyển.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước nộp đơn, check email của Bạn được gửi từ Tuyển dụng SHB Finance – Thư xác nhận ứng tuyển thành công để nắm thông tin và hướng dẫn tuyển dụng tại SHB Finance.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Phúc Lợi

 • Máy tính xách tay
 • Bảo hiểm
 • Du lịch nước ngoài
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Phụ cấp thâm niên
 • Chế độ nghỉ phép
 • Chế độ tập thể dục

Mô Tả Công Việc

 

 • Solution Design: Collaborate with business users, business analysts, and project managers to define solution requirements, objectives, and scope. Create comprehensive solution designs that address these requirements while considering scalability and future needs. Creating high-level solution designs that meet the business requirements and align with the company's long-term technology strategy.
 • Technology Evaluation: Research and assess emerging technologies, tools, and platforms to ensure that the proposed solutions are aligned with industry best practices and advancements.
 • Architecture Development: Create detailed technical architecture blueprints, outlining system components, interfaces, and infrastructure requirements. Ensure that the architecture adheres to security, performance, and compliance standards.
 • Technical Documentation: Prepare and maintain comprehensive technical documentation, including design specifications, system diagrams, and other relevant documents to support the development process.
 • Quality Assurance: Oversee the quality and performance of the solutions, conducting regular reviews and assessments to ensure that they meet the defined requirements and standards.
 • Client Communication: Serve as the technical liaison with business users, explaining technical concepts, addressing client concerns, and providing insights into the technology roadmap.
 • Risk Assessment: Identify potential technical risks and challenges in projects and develop mitigation strategies
 • Technical Leadership: Provide technical leadership and guidance to development teams, ensuring the implementation of best practices and architectural principles.
 • System Integration: Oversee the integration of various systems and technologies, ensuring seamless data flow and functionality across multiple platforms.
 • Scalability and Performance: Design solutions that are scalable, reliable, and performant, capable of handling the growth and demands of the consumer finance industry.
 • Security and Compliance: Ensure that all solutions meet the highest standards of security and compliance with relevant financial regulations and industry standards.
 • Emerging Technologies: Stay updated on emerging technologies and trends in consumer finance and apply this knowledge to develop innovative solutions.
 • Collaboration: Work closely with development teams to guide the implementation of the proposed architecture, providing technical leadership, and addressing any design or implementation issues. Collaborate with cross-functional teams, including business analysts, software developers, and project managers, to understand requirements and provide architectural guidance.
 • Documentation: Create and maintain detailed architecture documentation, including design specifications and diagrams.
 • Cost Analysis: Conduct cost-benefit analysis of proposed solutions and recommend cost-effective alternatives

Yêu Cầu Công Việc

I. Qualifications:

 • Bachelor's or Master's degree in Computer Science, Information Technology, or related field.
 • Proven experience as a Solution Architect or a similar role in designing and implementing complex technical solutions such as Senior/Principal Software Engineer, Technical Architect. Preferably in the insurance, banking, or consumer finance industry.
 • In-depth knowledge of software and hardware architecture, cloud computing, and integration technologies.
 • In-depth knowledge of software programing principles (e.g: SOLID), design patterns (e.g: GoF), and best practices.
 • Strong problem-solving and analytical skills, with the ability to design solutions that meet business requirements.
 • Strong foundation in security knowledge for enterprise systems and services.
 • Excellent communication and interpersonal skills for client interactions and team collaboration, excellent in transformation idea into practical milestone and tasking.
 • Expertise in system integration, enterprise architecture, and scalability.
 • Proven ability to thrive in an agile development environment following either XP, Scrum and enterprise at scale framework like SAFe, Spotify, Scrum@Scale, LeSS, ..etc.
 • Familiarity with various programming languages (e.g: Java, .NET, Go, Python, nodejs, …etc) and software development methodologies (e.g: Agile, DevOps, CI/CD theory and practices).
 • Experience with cloud/private-cloud computing platforms such as Azure, AWS, GCP, ..etc and microservices architecture.
 • Understanding about Data Goverance for enterprise organizaiton, having expericence in framework and practices is plus.
 • Business proficient level of English (TOEIC, IELTS certificates or equivalent) to attend meetings with non Vietnamese stakeholders, provide support to applications, help team to take the best decision and document your work.

II. Preferred Skills

 • Knowledge of mobile development frameworks (e.g., Native Android/iOS, Flutter, ReactJS).
 • Experience with front-end development frameworks (e.g., Angular, React, Vue).
 • Having knowledge about finance industry, familiar various business domains of CRM, finance and accounting, loan origination & management, …etc is plus.
 • Skilled in generalizaion, ability in negotiation, working in presures, parallel tasking and processing.
 • Able to establish and develop standards and enterprise policy.

Mọi Người Cũng Xem

Gia nhập cùng SHB Finance

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

Việc Làm Đang Xem

HCMC - Enterprise Architect

Trung tâm Công nghệ

Kết nối với SHB Finance

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.