Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Hồ Chí Minh - Chuyên Viên Cao Cấp Sản Phẩm Bảo Hiểm/ Insurance Product Senior

Nơi Làm Việc Hồ Chí Minh
Cấp Bậc Nhân viên
Hình Thức Nhân viên chính thức
Bằng Cấp Đại học
Kinh Nghiệm 2 - 3 Năm
Mức Lương Lương thỏa thuận
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh, Chuyên môn Nghiệp vụ, Ngân hàng, Tài chính / Đầu tư
Hạn Chót Nhận Hồ Sơ 30/06/2024
Chia sẻ Facebook Linkedin Twitter Lưu việc làm này

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên SHB Finance , tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp Đơn" bên trên để ứng tuyển.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước nộp đơn, check email của Bạn được gửi từ Tuyển dụng SHB Finance – Thư xác nhận ứng tuyển thành công để nắm thông tin và hướng dẫn tuyển dụng tại SHB Finance.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Phúc Lợi

  • Bảo hiểm
  • Thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc

1.Thực hiện nghiên cứu khách hàng/thị trường, cập nhật thường xuyên các thay đổi sản phẩm trên thị trường và xu hướng sản phẩm
Implement customer/market research, regular update of market product and product trends

2.Thiết kế sản phẩm bảo hiểm mới phù hợp với yêu cầu của thị trường và tệp khách hàng của công ty
Design new insurance product in accordance with market requirements and the company's customer base

3.Làm việc với IT và đối tác bảo hiểm thiết kế hệ thống bán sản phẩm bảo hiểm mới
Work with IT and insurance partners to design new insurance product sales systems

4.Tìm kiếm, trao đổi hợp tác với đối tác bảo hiểm mới
Search, discuss and cooperate with new insurance partners

5.Review hợp đồng, phụ lục, văn bản kí kết hợp tác; làm việc với đối tác và nội bộ để hoàn thiện hợp đồng
Review contracts, appendix, coppetartion document; Work with partners and internally to complete contracts

6.Soạn thảo văn bản nội bộ, tờ trình, quyết định liên quan đến sản phẩm
Drafting internal documents, reports, and decisions related to products

7.Phối hợp chặt chẽ với đối tác bảo hiểm để giải quyết mọi vấn đề vướng mắc trong quá trình vận hành sản phẩm, đảm bảo sản phẩm luôn sẵn sàng phục vụ mọi khách hàng;
Work close with insurance partner to handle all issue the friction in the product operation, make sure the product is ready for all customers;

8.Làm việc với Marketing, Sales và đối tác để đề xuất khuyến mại; phân tích dữ liệu, dự báo chi phí để đề xuất; theo dõi kết quả; đánh giá tính hiệu quả của đề xuất;
Work with Marketing, sales and partners to propose sales promotion; analyze data, forecast cost for the proposal; track the results and accrue; evaluate the effectiveness of propose;

9.Tiến hành đánh giá sản phẩm sau khi ra mắt để tìm ra những khía cạnh cần cải thiện và thực hiện các hành động khắc phục phù hợp;
Conduct post-launching product reviews to find out areas that need to be improved and take corrective actions accordingly;

10.Làm việc với các đối tác bảo hiểm để cung cấp thông tin sản phẩm, tài liệu đào tạo, tài liệu kết nối kỹ thuật, tài liệu marketing; và giải quyết các yêu cầu về sản phẩm từ các kênh bán hàng;
Work with insurance partners to provide product information, training materials, technical connection documents, marketing materials; and address product multiple requests from sales channels;

11.Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.
Other tasks as assigned by line manager.

Yêu Cầu Công Việc

A.Năng lực Kiến thức, Kinh nghiệm/ Knowledge, Experience
Bằng cấp/ Qualification: Bằng cử nhân. Ưu tiên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm, Kinh tế hoặc chuyên ngành liên quan
Bachelor degree. Preferably in Business Administration, Finance, Banking, Insurance, Economic or relevant major

2 Kinh nghiệm/ Experience: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc vững chắc trong lĩnh vực được chỉ định
At least 2 years of solid working experience in the specified field

3.Ngoại ngữ/ LanguageTiếng Anh (viết)
English (written)

4.Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, chính sách của đơn vị/
Understanding the company's products, services, and policies

-Có kinh nghiệm về bảo hiểm phi nhân thọ và có thể giải thích về phạm vi bảo hiểm của sản phẩm cho các bên liên quan
Experience in non-life insurance and being able to explain the insurance product coverage to stakeholders
-Có kiến thức về các quy định và tiêu chuẩn của ngành tài chính tiêu dùng
Knowledge of consumer finance industry regulations and standards.
-Kinh nghiệm phát triển và quản lý sản phẩm/bán hàng/quy trình
Experience in product/sales/process development and management
-Kiến thức làm việc về văn phòng nói chung và các thủ tục hành chính, như quản lý hồ sơ, tìm kiếm trên internet, quản lý thời gian và lịch.
Working knowledge of general office and administrative procedures, such as file management, internet search, time and calendar management.
-Hiểu biết chắc chắn về các sản phẩm và giải pháp Bảo hiểm Nhân thọ tại các công ty bảo hiểm tư nhân/công cộng dành cho các kế hoạch tài chính cá nhân hoặc nhóm như kế hoạch tiết kiệm, kế hoạch bảo vệ, kế hoạch đầu tư, kế hoạch nghỉ hưu, kế hoạch bổ sung hoặc các quỹ đầu tư khác.
Solid understanding of Life Insurance products and solutions in private/public insurance companies for financial individual plans or groups such as saving plan, protection plan, investment plan, retirement plan, rider plan or other investment funds

Mọi Người Cũng Xem

Gia nhập cùng SHB Finance

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

Kết nối với SHB Finance

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.