Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Kiểm toán viên cao cấp Công nghệ thông tin/ IT auditor Expert

Nơi Làm Việc Hồ Chí Minh
Cấp Bậc Nhân viên
Hình Thức Nhân viên chính thức
Bằng Cấp Đại học
Kinh Nghiệm 3 - 6 Năm
Mức Lương Lương thỏa thuận
Ngành nghề Kế toán / Kiểm toán, CNTT - Phần mềm, Chuyên môn Nghiệp vụ
Hạn Chót Nhận Hồ Sơ 01/07/2024
Chia sẻ Facebook Linkedin Twitter Lưu việc làm này

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên SHB Finance , tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp Đơn" bên trên để ứng tuyển.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước nộp đơn, check email của Bạn được gửi từ Tuyển dụng SHB Finance – Thư xác nhận ứng tuyển thành công để nắm thông tin và hướng dẫn tuyển dụng tại SHB Finance.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Phúc Lợi

  • Bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Phụ cấp
  • Thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Tăng lương
  • Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc

1.Thực hiện đánh giá rủi ro hoạt động CNTT của công ty và hỗ trợ Trưởng KTNB trong việc lên kế hoạch hàng năm về mảng kiểm toán CNTT

Conduct risk assessment on IT activities and support Head of Internal Audit with annual IT audit planning

2.Tham gia xây dựng văn bản quy định/quy trình/hướng dẫn về kiểm toán CNTT/ Develop IA regulation/process/guideline on IT audit

3.Xây dựng kế hoạch kiểm toán chi tiết cho từng cuộc kiểm toán CNTT bao gồm nhưng không giới hạn: phân tích sơ bộ trước kiểm toán, đánh giá rủi ro và chốt kiểm soát của hoạt động dự kiến kiểm toán, lên đề cương kiểm toán chi tiết; chọn mẫu kiểm toán; phân công nhiệm vụ kiểm toán

 Develop detail IT audit plan including but not limit to: pre-audit analysis, risk control assessment of planned audit areas, prepare detail audit program; audit sampling; audit resource allocation.

4.Thực hiện kiểm toán kiểm toán dự án IT, kiểm toán an ninh thông tin, kiểm toán hạ tầng công nghệ (mạng, máy chủ, các hệ điều hành, các hệ cơ sở dữ liệu, hệ thống ứng dụng, hệ thống core, môi trường CNTT…);
Báo cáo Trưởng đoàn kiểm toán các vấn đề phát hiện cũng như các khuyến nghị cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ trong hoạt động công nghệ thông tin.
Conduct auditing of IT project, IT security, IT infrastructure (network, server, operating systems, data base, applications, core system, IT environment...)
Report to Audit team manager about audit findings and recommendations to improve internal control systems in IT activities 

5.Kiến nghị, đề xuất Trưởng Kiểm toán nội bộ phương án thực hiện/xử lý đối với các vấn đề liên quan đến công tác chấn chỉnh, khắc phục sau kiểm toán mảng CNTT
Recommend to Head of Internal audit the solution to rectify audit issue recommendation.

6.Thực hiện đào tạo nghiệp vụ kiểm toán CNTT theo sự phân công của Trưởng KTNB/ Conduct audit training assigned by Head of Internal Audit

7.Triển khai thác và phân tích dữ liệu từ hệ thống theo yêu cầu/

Data extract from SHBF data system and analyze data as required

8.Tự đào tạo trong quá trình công tác, thực hiện công việc thông qua việc hiểu rõ quy định nội bộ, pháp luật; không ngừng cập nhật các quy định mới điều chỉnh về hoạt động công ty tài chính; đánh giá sự ảnh hưởng tới rủi ro hoạt động Công ty tài chính.
Self-training on job through understanding internal regulations and laws; constantly updating new regulations on financial company operations; assess the impact on company's operation.

Yêu Cầu Công Việc

A.Năng lực, Kiến thức, Kinh nghiệm / Competence, Knowledge, Experience

1.Bằng cấp / Qualifications:Từ Đại học trở lên với các chuyên ngành Công nghệ thông tin./ University degree or higher with majors in IT.

2 .Kinh nghiệm / Experience:Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc làm công tác kiểm toán tối thiểu là 06 năm; trong đó có ít nhất 04 năm làm việc trong lĩnh vực CNTT./ Have working experience in finance, banking or auditing for at least 04 years; of which working in IT area for minimum 3 years.

3.Ngoại ngữ / Language skills: Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh ở trình độ trung bình (Toeic 405-600)/ Have intermediate proficiency in understanding and communicating in English (TOEIC 405-600).

4.Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, chính sách của đơn vị / Understanding of products, services, and policies of the company

Am hiểu về hệ thống thông tin và an ninh thông tin trong lĩnh vực ngân hàn; nắm rõ cách thức thực hiện và phối hợp làm việc với các phòng ban chức năng chuyên môn khi triển khai kiểm toán/ Have knowledge of IT infrastructure & IT security in banking sector; Know how to coordinate with other Units when conducting audit.

B.Năng lực, kỹ năng chuyên môn / Competencies and professional skills
1.Nắm được các quy định của pháp luật về kiểm toán và rủi ro cũng như quy định pháp luật về an toàn bảo mật thông tin trong lĩnh vực ngân hàng/ Have knowledge of legal regulation on audit and risk as well as information security in banking sector

2Thành thạo nghiệp vụ kiểm toán CNTT và có thể tiến hành công việc độc lập dưới sự hướng dẫn của quản lý/Have good command of IT auditing and be able to conduct audit job independently under Manager's guidance

C. Năng lực Kỹ năng mềm / Soft Skills Competency
C1. Năng lực cốt lõi /Core competencies
1.Kỹ năng trao đổi thông tin, thuyết trình và lập báo cáo trong phạm vi nghiệp vụ phụ trách/ Communication, presentation and reporting skill

2.Khả năng nghiên cứu/ học hỏi để làm việc hiệu quả / Ability to research/learn to work effectively

3.Kỹ năng xử lý và phân tích dữ liệu/ Data processing and analysis skill

C2. Năng lực kỹ quản lý, lãnh đạo  /Management and leadership skills
1.Khả năng lập kế hoạch và tổ chức: Linh họat trong việc thiết lập thứ tự ưu tiên dựa trên mức độ cấp thiết và quan trọng của công việc./ Ability to plan and organize: Flexibility in setting priorities based on the urgency and importance of the work.

2.Khả năng giải quyết vấn đề: Phân tích được vấn đề đang tồn tại và đề xuất phương án xử lý./ Problem solving ability: Analyze existing issues and propose solutions.

3.Có khả năng làm việc độc lập để xây dựng và dẫn dắt mảng kiểm toán CNTT/ Ability to work independently and ldevelop and lead the IT audit area.

4.Khả năng đánh giá và ra quyết định: Sử dụng các kỹ năng chuyên môn và phương pháp hiệu quả để giải quyết các vấn đề khó và đưa ra các giải pháp căn cứ trên tiền lệ cũng như ý tưởng mới./ Evaluation and decision-making: Use technical skills and effective methods to solve difficult problems and generate solutions based on precedents and new ideas.

Mọi Người Cũng Xem

Gia nhập cùng SHB Finance

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

Kết nối với SHB Finance

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.