Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Senior Java Developer

Nơi Làm Việc Hồ Chí Minh
Cấp Bậc Nhân viên
Hình Thức Nhân viên chính thức
Bằng Cấp Đại học
Kinh Nghiệm 3 - 5 Năm
Mức Lương Lương thỏa thuận
Ngành nghề Ngân hàng, Tài chính / Đầu tư, CNTT - Phần mềm
Hạn Chót Nhận Hồ Sơ 31/07/2024
Chia sẻ Facebook Linkedin Twitter Lưu việc làm này

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên SHB Finance , tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp Đơn" bên trên để ứng tuyển.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước nộp đơn, check email của Bạn được gửi từ Tuyển dụng SHB Finance – Thư xác nhận ứng tuyển thành công để nắm thông tin và hướng dẫn tuyển dụng tại SHB Finance.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Phúc Lợi

 • Máy tính xách tay
 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí

Mô Tả Công Việc

Key Responsibilities

 • Collaborate with cross-functional teams, including software architects, product owners, and UI/UX designers, to develop Java-applications.
 • Design and implement efficient and reliable Java code while ensuring performance and security.
 • Perform code reviews to maintain code quality and adherence to coding standards.
 • Debug, troubleshoot, and resolve software defects and issues, ensuring the reliability of applications
 • Participate in requirements analysis and software design discussions to propose innovative solutions
 • Develop and maintain technical documentation for reference and reporting
 • Work on optimizing and enhancing existing applications and systems
 • Stay up-to-date with Java and related technology trends, best practices, and industry standards
 • Collaborate with other developers to build scalable and efficient software solutions
 • Contribute to the entire software development lifecycle, from concept and design to testing, deployment, and support.
 • Stay at the Forefront: Keep the team informed and updated on the latest Java and related technology trends, best practices, and industry standards.
 • Full Lifecycle Contribution: Contribute to the entire software development lifecycle, from conceptualization and design to testing, deployment, and ongoing support, ensuring the success of online banking services.
   

Yêu Cầu Công Việc

1. Qualifications

 • Bachelor's degree in Computer Science, Software Engineering, or a related field
 • Proven experience as a Java Developer, with a strong portfolio of Java-based projects
 • Solid understanding of software development principles, object-oriented
  programming, and Java best practices.
 • Proficiency in Java, Java EE, and related technologies (Spring, Hibernate, etc.).
 • Skill for writing reusable Java libraries
 • Concepts of MVC, 3-layers, JDBC, and RESTful
 • Experience with database design and SQL (e.g., MySQL, PostgreSQL, Oracle).
 • Knowledge of web application development (HTML, CSS, JavaScript).
 • Familiarity with software testing, debugging, and troubleshooting processes.
 • Experience in web application development, including HTML, CSS, and JavaScript.
 • Strong problem-solving skills and attention to detail

2. Preferred Skills

 • Experience with front-end development frameworks (e.g., Angular, React).
 • Familiarity with cloud platforms and services (e.g., AWS, Azure).
 • Knowledge of containerization and orchestration technologies (e.g., Docker,Kubernetes)
 • Experience with version control systems (e.g., Git)
 • Proficient level of English (TOEIC, IELTS certificates)
   

Mọi Người Cũng Xem

Gia nhập cùng SHB Finance

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

Việc Làm Đang Xem

Kết nối với SHB Finance

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.