Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Trưởng bộ phận Quản Lý Đối Tác Liên Kết / Unit Head of Corporate Partner Management

Khối Kinh doanh

Nơi Làm Việc Hồ Chí Minh
Cấp Bậc Trưởng nhóm / Giám sát
Hình Thức Nhân viên chính thức
Bằng Cấp Đại học
Kinh Nghiệm 2 - 4 Năm
Mức Lương Lương thỏa thuận
Ngành nghề Ngân hàng, Tài chính / Đầu tư, Bán hàng và Kênh phân phối, Bán hàng / Kinh doanh
Hạn Chót Nhận Hồ Sơ 31/07/2024
Chia sẻ Facebook Linkedin Twitter Lưu việc làm này

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên SHB Finance , tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp Đơn" bên trên để ứng tuyển.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước nộp đơn, check email của Bạn được gửi từ Tuyển dụng SHB Finance – Thư xác nhận ứng tuyển thành công để nắm thông tin và hướng dẫn tuyển dụng tại SHB Finance.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Phúc Lợi

 • Máy tính xách tay
 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Du lịch nước ngoài
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Chế độ tập thể dục

Mô Tả Công Việc

1. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC/OBJECTIVES

Tham mưu với trưởng phòng về vận hành, quản lý và kiểm soát đối tác theo kênh bán hàng phụ trách. Phối hợp với Đối tác và các phòng ban để thúc đẩy hiệu quả kinh doanh phân khúc bán hàng của đơn vị. / Advisory with the manager regarding the policies, operational and control Cooperation with partners and deparments to boost business efficiency

2. NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM CHÍNH/MAIN MISSION AND RESPONSIBILITIES

Chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của đơn vị từ khâu tìm kiếm hợp tác các đối tác, xây dựng quy trình B2B2C, vận hành, xử lý kiểm tra các yêu cầu, lỗi nếu có, tra soát đối soát, xử lý yêu cầu khách hàng, các phát sinh khác …

  Responsible for all activities of the unit from finding and collaborating with partners, building B2B2C processes, operating, handling and checking requirements, errors if any, checking and controlling, handling requests customers, other arising issues…

Thực hiện quản lý, điều hành hệ thống, đóng góp ý kiến trong việc xây dựng các chính sách, quy trình, quy định, hướng dẫn trong phạm vi hoạt động của đơn vị

  Implement system management and administration, and provide input on the creation of policies, practises, rules, and instructions that fall within the purview of the unit.

Quản lý việc xây dựng và phát triển mô hình kinh doanh B2B2C và cách thức tương tác trực tuyến với khách hàng là cá nhân

  Take charge of the development and creation of B2B2C business models and online interactions with specific customers.

- Lập kế hoạch, phương án, chi phí và triển khai chi tiết mô hình kinh doanh B2B2C 

  B2B2C business model business strategy, cost plan, and implementation plan

- Quản lý hiệu quả chất lượng dịch vụ và chất lượng nợ nhằm đảm bảo tăng lợi nhuận cho Công ty từ các đối tác

  Effectively manage service quality and debt quality to ensure increased profits for the Company from partners

- Đảm bảo các đối tác tuân thủ quy định, quy trình công ty về kiểm soát nợ, kiểm soát gian lận. Làm việc với các phòng ban liên quan để hỗ trợ các vấn đề vận hành hàng ngày của đội ngũ trong đơn vị phụ trách

  Make sure partners follow the company's debt management and fraud prevention policies. Work with the appropriate departments to support the team in the unit in charge's daily operational needs.

- Thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền

  Making periodic and ad hoc reports at the request of competent authorities


Yêu Cầu Công Việc

1. Năng lực Kiến thức, Kinh nghiệm/ Knowledge, Experience

- Bằng cấp/ Qualification: Đại học trở lên hoặc các ngành kinh tế có liên quan khác/ University or higher level of other business-related degrees

- Kinh nghiệm/ Experience: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm chuyên môn và 1 năm kinh nghiệm về quản lý đội ngũ / At least 2 years of specialized experience and 1 year of team management

Ngoại ngữ/ Language: Tiếng anh giao tiếp căn bản hoặc Toeic 300 hoặc bằng cấp tương đương / Basic english communication or Toeic 300 or equivalent degree

Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, chính sách của đơn vị/Understanding the company's products, services, and policies: Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành tài chính / Prioritize experience in the financial sector

2. Năng lực, kỹ năng chuyên môn/Competencies and professional skills

Kỹ năng phân tích, định lượng, thống kê/Analysis, quantitative, statistical abilities

- Kỹ năng thiết lập báo cáo, quản lý dữ liệu/Reporting establishment, data managing abilities

- Khả năng phân tích và định lượng/Anakysis and quantitative abilities

- Khả năng tư duy logic/Logical thinking ability

Mọi Người Cũng Xem

Gia nhập cùng SHB Finance

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

Kết nối với SHB Finance

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.